Seriale me perkthim shqip, titra shqip, iffet, me fal, karadayi

Extant (2014) EP 3

The Zero Theorem (2013) HD

Ping Pong Summer (2014) HD

Divergent (2014) HD

Extant (2014) EP 2

I’ll Follow You Down (2014) HD

Seriali Islam – Filmi Hz. Omer ibn Khattab – pjesa 14 Me perkthim shqip

Seriali Islam – Filmi Hz. Omer ibn Khattab – pjesa 14 Me perkthim shqip

Lugina e Ujqerve Kurthi pjesa(epizodi) 311 – Vizion Plus SHQIP

Dashuria e Ndaluar (Ask i Memnu) PJESA 188 tv KLAN – Fundi Serialit

Kurt Seyit ve Sura – ejashiko pjesa e 8 – perkthim shqip epizodi me i ri

Të gjitha përmbajtjet e Filmave/Serialeve që gjenden në SerialeShqip.Net nuk janë pjesë e serverave tanë, as është krijuar ose ngarkuar nga ne. SerialeShqip.Net thjesht vepron si një motor kërkimi që gjen serverë që transmetojnë Filma/Seriale. SerialeShqip.Net nuk është përgjegjës për këto transmetime. Nëse disa nga transmetimet shkelin të drejtat tuaja ju mund të kërkoni që ai transmetim të ndërpritet automatikisht nga përgjegjësit e serverëve që bëjnë transmetimin. Ky veprim do të ju sigurojë që transmetimi i Filmit/Serialit tuaj të hiqet edhe nga SerialeShqip.Net dhe websajteve tjera që i përdorin këta serverë.